„Dni pola roślin bobowatych grubonasiennych i soi”
 na terenie SDOO/ZDOO w ramach „Inicjatywy białkowej COBORU”

W dniu 14.06.2019 roku o godzinie 10:00 w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Rarwinie, odbyły się dni pola pod nazwą „Dni roślin bobowatych grubonasiennych i soi”. Przybyło na nie około 40 osób – głównie lokalni rolnicy uprawiający rośliny grubonasienne.

Program spotkania podzielony został na dwie części: część teoretyczną oraz część polową.

W części teoretycznej kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Rarwinie Łukasz Suliński wraz ze specjalistą ds. doświadczalnictwa Magdaleną Leus krótko omówili doświadczenia polowe prowadzone w Zakładzie, drogę rejestracji odmian, zasady rekomendacji odmian na Listę Odmian Zalecanych.

Głównym tematem prelekcji było omówienie projektu prowadzonego przez Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych pt.„Inicjatywa białkowa”.

Druga część spotkania obejmowała pokaz doświadczeń polowych prowadzonych przez Zakład z roślinami bobowatymi grubonasiennymi oraz pokaz doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego odmian zalecanych w województwie zachodniopomorskim.

Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach popołudniowych.