„Szkolenie w zakresie doboru odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych w ramach INICJATYWY BIAŁKOWEJ COBORU”.

W dniu 7 listopada 2019 roku w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbyło się szkolenie pt. „Uprawa roślin bobowatych grubonasiennych, jako ważnego źródła białka w żywieniu ludzi i zwierząt” organizowane przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu. Przybyło na nie około 60 osób – głównie rolnicy uprawiający rośliny grubonasienne.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00. Zgromadzonych gości przywitał Dyrektor ZODR Adam Lucjan Kalinowski.

Pierwsze wystąpienie szkolenia poprowadził dr inż. Dariusz Rawicki prezentując temat: „Przebieg warunków pogodowych w okresie wegetacji roślin bobowatych w roku 2019”. Następnie Pani dr inż. Magdalena Grudzińska z ZDOO Białogard przedstawiła „Wyniki plonowania roślin bobowatych w województwie zachodniopomorskim w roku 2019”. Dużym zainteresowaniem cieszył się także kolejny wykład prowadzony przez dr inż. Adama Grześkowiaka, Grupa Azoty dotyczący nawożenia roślin bobowatych grubonasiennych w tym soi. Nie zabrakł także żywieniowego punktu widzenia, który przedstawiła dr hab. Ewelina Hallman z SGGW w Warszawie – Właściwości żywieniowe i zdrowotne roślin bobowatych dla ludzi i zwierząt. Ostatni temat szkolenia przedstawiła Pani Marzena Nowakowska z Instytutu Geologicznego w Szczecinie „Innowacyjne narzędzia ochrony jakości wód pitnych na terenach użytkowych rolniczo i zurbanizowanych.

Szkolenie zakończyło się obiadem dla przybyłych gości koło godziny 15:00.