WARSZTATY POLOWE

„Identyfikacja chorób rzepaku ozimego”

Dnia 14 maja 2021 roku w Zakładzie Doświadczalnym w Białogardzie odbyły się warsztaty polowe zatytułowane Identyfikacja chorób rzepaku ozimego.

Prowadzącym był Pan prof. Marek Korbas oraz Pani dr. Ewa Jajor z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. W czasie szkolenia na poletkach doświadczalnych z rzepakiem ozimym Profesor Marek Kobasi Pani dr Ewa Jajor tłumaczyli i pokazywali jak należy identyfikować choroby, jakie cechy charakterystyczne występują dla poszczególnych chorób, jak się przed nimi bronić, co jest przyczyną chorób w rzepaku.

Na szkoleniu było 20 osób. Byli to przede wszystkim pracownicy COBORU, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karżniczce, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Białogardzie i Wyczechach oraz zaproszeni Rolnicy.

Na zdjęciu pierwszym przejście grupy osób szkolonych do kolejnego poletka doświadczalnego z rzepakiem ozimym.

Na zdjęciu drugim Profesor Marek Korbas na doświadczeniu z rzepakiem ozimym pokazuje grupie osób roślinę porażoną chorobą, tłumaczy jak rozpoznać jej identyfikację