DZIEŃ POLA W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM W BIAŁOGARDZIE

Dnia 8 czerwca 2021 roku w Zakładzie Doświadczalnym w Białogardzie odbył się Dzień Pola, który rozpoczął się przywitaniem wszystkich zgromadzonych gości przez kierownika Zakładu Panią Magdalenę Grudzińską na polach pokazowych Zakładu. Po oficjalnej części przedstawienia wszystkich przybyłych gości udano się na poletka doświadczalne z różnymi gatunkami roślin rolniczych (zboża jare i ozime, rzepak i rośliny bobowate) oraz pól pokazowych odmianami znajdującymi się na Liście odmian zalecanych w województwie zachodniopomorskim z zasiewem żyto ozime, żyto jare, owies, pszenica ozima. Na tablicach informacyjnych przy każdym polu zaznaczono nazwę odmiany, od kiedy odmiana jest wpisana na Listę Odmian Zalecanych oraz plonowanie odmian z ostatnich trzech lat.

W trakcie lustracji pól, firmy rolnicze, prowadzące doświadczenia w ZDOO Białogardzie przedstawili swoje produkty. Wszyscy goście otrzymali kolejne wydanie publikacji ”Lista Odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2021”, a także ulotki i broszury od firm uczestniczących w spotkaniu.

Po lustracji pól pokazowych i doświadczeń na wszystkich przybyłych gości czekał przygotowany poczęstunek. Współorganizatorom, firmie Saaten-Union, KWS, Poznańska Hodowla Roślin, Syngenta, Nufarm, Yara, K+S oraz uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział.

Na Dni Pola przybyło łącznie około 50 osób.

Na zdjęciu pierwszym Kierownik ZDOO Białogard na polu pokazowym wita i przedstawia przybyłych gości

Na zdjęciu drugim lustracja doświadczenia z rzepakiem ozimym

Na zdjęciu trzecim lustracja doświadczeń ze zbożami ozimymi