LETNIE POSIEDZENIE POMORSKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO

Dnia 29 czerwca 2021 roku odbyło się Posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu PDO w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Białogardzie. W ramach spotkania odbyła się demonstracja poletek doświadczalnych, podczas których, uczestniczący mogli zobaczyć odmiany wpisane na LOZ dla województwa zachodniopomorskiego. Zespół Zachodniopomorskiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ustalił dobory odmian roślin ozimych do doświadczeń na rok 2021/2022.