OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych dla COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecin Dąbie jest
p. Zbigniew Miszczak, e-mail zbigniew.miszczak@cbi24.pl , nr tel. 576 400 511Obowiązek informacyjny

Klauzura informacyjna