KONTAKTY

SDOO Szczecin Dąbie
dr inż. Dariusz Rawicki dyrektor SDOO Szczecin Dąbie (91) 460 06 69 wew. 19
D.Rawicki.Szczecin@coboru.pl
mgr Aleksandra Kocjan główny księgowy (91) 460 06 69 wew. 14
A.Kocjan.szczecin@coboru.pl
mgr inż. Grażyna Karpowicz-Sędłak kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego (91) 460 06 69 wew. 12
sdoo.szczecindabie@coboru.pl
mgr inż. Alina Cwalina starszy specjalista ds. doświadczeń (91) 460 06 69 wew. 16
sdoo.szczecindabie@coboru.pl

 

ZDOO Białogard
mgr inż. Agnieszka Siczewska specjalista ds doświadczeń 94 312 32 45
zdoo.bialogard@coboru.pl
dr inż. Magdalena Grudzińska kierownik ZDOO Białogard (94) 312 32 45
m.grudzinska.bialogard@coboru.pl
Anna Łobaczewska specjalista ds. doświadczeń (94) 312 32 45
zdoo.bialogard@coboru.pl

 

ZDOO Rarwino
inż. Łukasz Suliński kierownik ZDOO Rarwino (91) 382 27 41
zdoo.rarwino@coboru.pl
Magdalena Leus specjalista ds. doświadczeń (91) 382 27 41
zdoo.rarwino@coboru.pl