KONTAKTY

SDOO Szczecin Dąbie - sdoo@szczecin.coboru.gov.pl
dr inż. Dariusz Rawicki dyrektor SDOO Szczecin Dąbie (91) 460 06 69 wew. 19
d.rawicki@szczecin.coboru.gov.pl
mgr Aleksandra Kocjan główny księgowy (91) 460 06 69 wew. 14
a.kocjan@szczecin.coboru.gov.pl
mgr inż. Grażyna Karpowicz-Sędłak kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego (91) 460 06 69 wew. 12
g.karpowicz@szczecin.coboru.gov.pl
mgr inż. Alina Cwalina starszy specjalista ds. doświadczeń (91) 460 06 69 wew. 16
a.cwalina@szczecin.coboru.gov.pl

 

ZDOO Białogard - zdoo.bialogard@szczecin.coboru.gov.pl
mgr inż. Agnieszka Siczewska specjalista ds doświadczeń 94 312 32 45
dr inż. Magdalena Grudzińska kierownik ZDOO Białogard (94) 312 32 45
m.grudzinska.bia@szczecin.coboru.gov.pl
Anna Łobaczewska specjalista ds. doświadczeń (94) 312 32 45
a.lobaczewska.bia@szczecin.coboru.gov.pl

 

ZDOO Rarwino - zdoo.rarwino@szczecin.coboru.gov.pl
inż. Łukasz Suliński kierownik ZDOO Rarwino (91) 382 27 41
l.sulinski.rar@szczecin.coboru.gov.pl
Magdalena Leus specjalista ds. doświadczeń (91) 382 27 41
m.leus.rar@szczecin.coboru.gov.pl