SDOO SZCZECIN DĄBIE

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu

Szczecin, ul. Goleniowska 56A
70-847  Szczecin
powiat Szczecin
województwo  zachodniopomorskie

tel. i faks 91 469 33 14
tel. 91 460 06 69
email sdoo@szczecin.coboru.gov.pl
 
p.o. dyrektora SDOO Szczecin Dąbie
mgr inż. Łukasz Gawlik
 
Położenie geograficzne:
φ = 58o23´, λ = 14o40´, H = 9 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 64,33 ha, w tym płodozmian doświadczalny 5,43 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni słaby, żytni bardzo słaby
Klasy bonitacji gleb: IVa - VI
Średnia temperatura roczna: 8,9oC
Roczna suma opadów: 568 mm