WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Wyniki Porejestrowych doświadczeń odmianowych 2019
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2020
Groch siewny 2020
Rzepak ozimy 2020
Pszenżyto ozime 2020
Owies zwyczajny 2020
Pszenica zwyczajna 2020
Żyto ozime 2020
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie zachodniopomorskim w roku 2017