ZDOO BIAŁOGARD

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecine Dąbiu Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Białogardzie

Białogard, ul. Kisielice Duże 28
78-200  Białogard
powiat Białogard
województwo  zachodniopomorskie

tel. i faks 94 312 32 45
email zdoo.bialogard@szczecin.coboru.gov.pl
 
kierownik ZDOO Białogard
dr inż. Magdalena Grudzińska
 
Położenie geograficzne:
φ = 54o00´, λ = 16o00´, H = 24 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 146,20 ha, w tym płodozmian doświadczalny 109,20 ha
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby
Klasy bonitacji gleb: IIIb - V, przewaga klasy IVa
Średnia temperatura roczna: 8,3oC
Roczna suma opadów: 745 mm