ZDOO RARWINO

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Rarwinie

Rarwino 17
72-400  Kamień Pomorski
powiat Kamień Pomorski
województwo  zachodniopomorskie

tel. i faks 91 382 27 41
email zdoo.rarwino@szczecin.coboru.gov.pl
 
kierownik ZDOO Rarwino
inż. Łukasz Suliński
 
Położenie geograficzne:
φ = 53o56´, λ = 14o50´, H = 10 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 52,30 ha, w tym płodozmian doświadczalny 29,80 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry (22,7%), żytni dobry (34,8%), żytni słaby (31,1%), żytni bardzo słaby (2,3%), zbożowo-pastewny słaby (7,0%)
Klasy bonitacji gleb: III a, IVa-VI, przewaga IVa i IVb
Średnia temperatura roczna: 8,5oC
Roczna suma opadów: 651 mm
 
Zakres badań
ZDOO w Rarwinie prowadzi badania z roślinami rolniczymi takimi jak: zbożowe (pszenica, pszenżyto, żyto, owies, kukurydza), oleiste (rzepak, gorczyca biała), strączkowe (bobik, łubin wąskolistny), okopowe (ziemniak)