Skład
Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
dr inż. Jarosław Rzepa
przewodniczący WZ PDO
Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie Wicemarszałek
2   Lech Bany zastępca przewodniczącego WZ PDO Zachodniopomorska Izba Rolnicza Wiceprezes
3 dr inż. Magdalena Grudzińska zastępca przewodniczącego WZ PDO Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Białogardzie Kierownik ZDOO
4 mgr inż. Wiktor Bieniewicz Inspektor COBORU Inspektor COBORU
5 mgr inż. Michał Broda Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. Kierownik Działu Hodowli
6 dr hab. inż. Marek Bury Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agronomii Adiunkt
7 mgr inż. Sławomir Bus Gospodarstwo Rolne w Prusimiu Właściciel
8 mgr Krzysztof Duszkiewicz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Zastępca dyrektora
9 inż. Przemysław Godzieba Farma Pomorska Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu
10 dr inż. Paweł Kołosowski "Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH oddział w Polsce" Junior Promotor
11 mgr inż. Dominik Łoś Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Kierownik Produkcji roślinnej
12 inż. Andrzej Ługowski Zachodniopomorska Izba Rolnicza Członek Rady Powiatowej
13 mgr inż. Józef Mak Emeryt, były Inspektor COBORU Ekspert
14 mgr inż. Daniel Maternik Euralis Nasiona Sp. o.o. Przedstawiciel
15 mgr inż. Czesław Mazur Syngenta Polska Sp. z o.o. Promotor
16 mgr inż. Krzysztof Oleś Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Terenowy Zespół Doradców w Szczecinku Inspektor rolnictwa ekologicznego
17 dr inż. Jaromir Palusiński Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Główny specjalista
18 mgr inż. Bartosz Pochylski DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Przedstawiciel regionalny
19 mgr inż. Mateusz Preficz Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Kierownik Gospodarstwa Henryków
20 mgr inż. Anna Puda-Sikora Bayer CropScience Polska Doradca techniczno-handlowy
21 mgr inż. Kamil Radkiewicz Saaten Union Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
22 dr inż. Dariusz Rawicki Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu Dyrektor SDOO
23 mgr inż. Jarosław Rawski Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
24   Zbigniew Rudziński Gospodarstwo Rolne w Białogardzie Właściciel gospodarstwa
25 mgr Czesław Sawosz KWS Polska Sp. z o.o. Regionalny koordynator sprzedaży
26 mgr inż. Adam Siekierzyński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Kierownik oddziału
27 mgr inż. Łukasz Suliński Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Rarwinie Kierownik ZDOO
28 mgr inż. Krzysztof Ślusarek Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Wydział Rolnictwa i Rybactwa Główny specjalista
29 mgr inż. Wojciech Wolniak Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Starszy specjalista ds. marketingu
30 dr hab. inż. Sławomir Wróbel Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o. Kierownik Działu nasiennego
31 mgr inż. Benedykt Zabłocki Arysta LifeScience Polska Sp. z o. o. Przedstawiciel regionalny
32 mgr inż. Jakub Ziarniak Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel regionalny
33 mgr inż. Thomas Zisopulus INNVIGO Sp. z o.o. Doradca ds. sprzedaż i promocji
34 mgr inż. Roman Żekieć KWS Lochow Polska Sp. z o.o Przedstawiciel handlowy

Sekretarz Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – Pan Łukasz Suliński (ZDOO w Rarwinie)