Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Szczecinie Dąbiu


Szczecin
ul. Goleniowska 56A
70-847 Szczecin
pow. Szczecin
woj. zachodniopomorskie

tel.:          91 460 06 69
tel./faks:   91 469 33 14
email: sdoo@szczecin.coboru.gov.pl
   
             Publikacje KSOW Szczecin 2021

   
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OCENY ODMIAN W RARWINIE

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na

DZIEŃ POLA

które odbędą się

w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Rarwinie

dnia 24.06.2022r. o godzinie 11:00W programie spotkania odbędzie się prezentacja

upraw polowych prowadzonych w ramach

Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

ze szczególnym wyróżnieniem roślin bobowatych grubonasiennych oraz soi

PROGRAM:
 • Przywitanie gości w ZDOO RARWINO
 • Omówienie charakteru pracy w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Rarwinie
 • Wpływ wyboru odmian na wydajność plonowania


 • Część polowa

 • Prezentacja kolekcji odmian zbóż, ziemniaków, kukurydzy, roślin bobowatych grubonasiennych oraz odmiany zalecane w województwie zachodniopomorskim
 • Powrót na teren Zakładu poczęstunek i dyskusja • ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OCENY ODMIAN W BIAŁOGARDZIE

  ma zaszczyt zaprosić

  Na

  DZIEŃ POLA

  który odbędzie się dnia 9 czerwca (czwartek)

  2022 roku od godziny 11:00.

  Miejsce spotkania: ul. Miła, Białogard

  teren Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Białogardzie

  PROGRAM:
  • Powitanie przybyłych gości ulica Miła, Białogard
  • Przejście na pola, kolejność prezentowanych doświadczeń:
   • Doświadczenie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ze zbożami ozimymi (pszenica – 40 odmian; jęczmień – 11 odmian, pszenżyto – 15 odmian, żyto – 30 odmian)
   • Doświadczenia z roślinami bobowatymi ( bobik – 10 odmian, groch – 17 odmian, łubiny – 24 odmiany)
   • Doświadczenie z soją ( około 60 odmian różne grupy wczesności)
   • Doświadczenie z ziemniakami ( około 50 odmian jadalnych i 30 odmian skrobiowych)
   • Doświadczenia ekologiczne ( zboża ozime 50 odmian; zboża jare 11 odmian; bobowate 8 odmian, ziemniaki 30 odmian jadalnych)
   • Doświadczenie łanowe z pszenicą i pszenżytem, gdzie zostaną zaprezentowane odmiany z Listy Odmian Zalecanych oraz technologia uprawy;
   • Doświadczenie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) ze zbożami jarymi (owies – 20 odmian, pszenżyto – 9 odmian, jęczmień – 40 odmian);
   • Doświadczenia z rzepakiem ozimymi – Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe około 60 odmian; Odmiany ze Wspólnotowego Katalogu Unijnego około 50 odmian.
  • Powrót na ulicę Miłą – poczęstunek i dyskusja

  WYDARZENIA
     
  09.05.2022 r. II WARSZTATY POLOWE  „Identyfikacja chorób rzepaku ozimego”
  28.01.2022 r. Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
  29.06.2021 r. LETNIE POSIEDZENIE POMORSKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO
  08.06.2021 r. DZIEŃ POLA W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM W BIAŁOGARDZIE
  14.05.2021 r. Warsztaty polowe "Identyfikacja chorób rzepaku ozimego"
  29.01.2021 r. Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
  19.06.2020 r. DZIEŃ OTWARTY ROŚLIN BOBOWATYCH W ZDOO RARWINO W RAMACH INICJATYWY BIAŁKOWEJ COBORU „MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN”
  18.06.2020 r. Dni Otwartych Roślin Bobowatych w SDOO Szczecin Dąbie
  31.01.2020 r. II Posiedzenie Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na kadencję 2019-2023
  07.11.2019 r. „Szkolenie w zakresie doboru odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych w ramach INICJATYWY BIAŁKOWEJ COBORU”
  05.07.2019 r. Żniwa 2019 rozpoczęte
  27.06.2019 r. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
  14.06.2019 r. Dni pola roślin bobowatych grubonasiennych i soi