RYS HISTORYCZNY


Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie została powołana do życia w roku 1953 w miejscowości Ostoja. W 1976 roku decyzją wojewody szczecińskiego po przejęciu przez COBORU od Zespołu Szkół Ogrodniczych w Szczecinie Zdrojach szkolnego gospodarstwa pomocniczego została przeniesiona do Dąbia.

SDOO w Szczecinie Dąbiu gospodarowała do 1992 roku na gruntach własnych i dzierżawionych o powierzchni około 270 ha. (łącznie z łąkami). Prowadziła obok działalności badawczo doświadczalnej chów bydła i krów mlecznych. Była stacją macierzystą dla SDOO Rarwino, Wysoka k/ Gorzowa Wlkp., i Przelewic koło Pyrzyc.

W roku 1992 w wyniku zmian organizacyjnych stacja w Szczecinie pozostawiła sobie 64,33 ha powierzchni niezbędnej do prowadzenia działalności doświadczalnej. Przekazano miastu Szczecin około 200 ha użytków rolnych. Podjęto decyzję o likwidacji hodowli zwierząt. Wygaszono działalność w SDOO Wysoka i Przelewice.

W 2004 roku ? SDOO w Szczecinie przekazała zakład w Rarwinie do SDOO Białogard. Stacja w Szczecinie stała się jednostką samodzielną i w takiej formie działała do 31.12.2010 r.

01.01.2012 r. w wyniku regulacji ustawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego utworzono oddział terenowy COBORU z siedzibą w Szczecinie. W jego skład wchodzi SDOO w Szczecinie Dąbiu i zakłady doświadczalne w Białogardzie i Rarwinie. Stacja w Szczecinie prowadzi doświadczenia z roślinami warzywnymi a w Rarwinie i Białogardzie realizowany jest program z doświadczeń z roślinami rolniczymi.