SKŁAD ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO


(kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
dr inż. Jarosław Rzepa
przewodniczący WZ PDO
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Poseł RP
2   Lech Bany zastępca przewodniczącego WZ PDO Gospodarstwo rolne Właściciel
3 dr inż. Magdalena Grudzińska zastępca przewodniczącego WZ PDO Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Białogardzie Kierownik ZDOO
4 mgr inż. Wiktor Bieniewicz Inspektor COBORU Inspektor COBORU
5 mgr inż. Michał Broda Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. Kierownik Działu Hodowli
6 dr hab. inż. Marek Bury Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agronomii Adiunkt
7 mgr inż. Sławomir Bus Gospodarstwo Rolne w Prusimiu Właściciel
8 mgr Krzysztof Duszkiewicz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Zastępca dyrektora
9 mgr inż. Łukasz Gawlik Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu p.o dyrektor SDOO
10 inż. Przemysław Godzieba Farma Pomorska Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu
11 mgr inż. Mirosław Ignaszak Zachodniopomorska Izba Rolnicz Członek zarządu
12 dr inż. Paweł Kołosowski "Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH oddział w Polsce" Junior Promotor
13   Kazimierz Kuligowski Zachodniopomorska Izba Rolnicza Członek zarządu
14 mgr inż. Olgierd Kustosz Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie Wicemarszałek
15 mgr inż. Dominik Łoś Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Kierownik Produkcji roślinnej
16 inż. Andrzej Ługowski Gospodarstwo rolne Właściciel
17 mgr inż. Józef Mak Emeryt, były Inspektor COBORU Ekspert
18 mgr inż. Daniel Maternik Euralis Nasiona Sp. o.o. Przedstawiciel
19 mgr inż. Czesław Mazur Syngenta Polska Sp. z o.o. Promotor
20 mgr inż. Krzysztof Oleś Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Terenowy Zespół Doradców w Szczecinku Inspektor rolnictwa ekologicznego
21 dr inż. Jaromir Palusiński Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Główny specjalista
22 mgr inż. Bartosz Pochylski DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Przedstawiciel regionalny
23 mgr inż. Mateusz Preficz Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Kierownik Gospodarstwa Henryków
24 mgr inż. Anna Puda-Sikora Bayer CropScience Polska Doradca techniczno-handlowy
25 mgr inż. Kamil Radkiewicz Saaten Union Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
26 dr inż.
Dariusz Rawicki
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu
27 mgr inż. Jarosław Rawski Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
28   Zbigniew Rudziński Gospodarstwo Rolne w Białogardzie Właściciel gospodarstwa
29 mgr Czesław Sawosz KWS Polska Sp. z o.o. Regionalny koordynator sprzedaży
30 mgr inż. Adam Siekierzyński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Kierownik oddziału
31 mgr inż. Łukasz Suliński Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Rarwinie Kierownik ZDOO
32 mgr inż. Wojciech Wolniak Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Starszy specjalista ds. marketingu
33 mgr inż. Barbara Wójcik Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie; Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Dyrektor
34 dr hab. inż. Sławomir Wróbel Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o. Kierownik Działu nasiennego
35 mgr inż. Benedykt Zabłocki Arysta LifeScience Polska Sp. z o. o. Przedstawiciel regionalny
36 mgr inż. Jakub Ziarniak Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel regionalny
37 mgr inż. Thomas Zisopulus INNVIGO Sp. z o.o. Doradca ds. sprzedaż i promocji
38 mgr inż. Roman Żekieć KWS Lochow Polska Sp. z o.o Przedstawiciel handlowy

Sekretarz Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – Pan Łukasz Suliński (ZDOO w Rarwinie)