KONTAKTY


SDOO Szczecin Dąbie - sdoo@szczecin.coboru.gov.pl
mgr inż. Łukasz Gawlik dyrektor SDOO Szczecin Dąbie 502141882
l.gawlik@szczecin.coboru.gov.pl
Małgorzata Kowalczyk asystentka / specjalista ds. zamówień publicznych
m.kowalczyk@szczecin.coboru.gov.pl
Anna Doleżał p.o. kierownik działu badawczo doświadczalnego (91) 460 06 69
a.dolezal@szczecin.coboru.gov.pl
mgr Kamila Gawlik p.o. główna księgowa (91)4600669
k.gawlik@szczecin.coboru.gov.pl
mgr Katarzyna Cebulska ksiegowa (91)4600669
k.cebulska@szczecin.coboru.gov.pl
inż Sandra Kulińska księgowa/ specjalista ds. kadr i płac
s.kulinska@szczecin.coboru.gov.pl
mgr inż. Anna Buczek specjalista d/s doświadczeń (91) 460 06 69
a.buczek@szczecin.coboru.gov.pl
mgr inż. Gwidon Górski specjalista d/s doświadczeń (91) 4600669 wew. 18
g.gorski@szczecin.coboru.gov.pl
Natalia Bober laborant/magazynier - sprzedaż warzyw 505290540ZDOO Białogard - zdoo.bialogard@szczecin.coboru.gov.pl
Grzegorz Giżycki p.o. kierownika ZDOO Białogard
g.gizycki.bia@szczecin.coboru.gov.pl
Małgorzata Depta starszy księgowy (94) 312 32 45
m.depta.bia@szczecin.coboru.gov.pl
Anna Łobaczewska specjalista ds. doświadczeń (94) 312 32 45
a.lobaczewska.bia@szczecin.coboru.gov.pl
Magdalena Pietrzak specjalista ds. doświadczeń (94) 312 32 45
m.pietrzak.bia@szczecin.coboru.gov.plZDOO Rarwino - zdoo.rarwino@szczecin.coboru.gov.pl
inż. Łukasz Suliński kierownik ZDOO Rarwino (91) 382 27 41
l.sulinski.rar@szczecin.coboru.gov.pl
Kamila Kolmer laborantka (91)3822741
k.kolmer.rar@szczecin.coboru.gov.pl