II Posiedzenie Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Zespołu
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na kadencję 2019-2023

W dniu 31 stycznia 2020r. o godz. 11.00 w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ulicy Mickiewicza 41 w Szczecinie odbyło się drugie posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Posiedzenie otworzył i przywitał wszystkich przybyłych gości Pan Dariusz Rawicki (Dyrektor SDOO Szczecin Dąbie). Posiedzenie prowadzili: Poseł na Sejm Jarosław Rzepa oraz Dyrektor SDOO Szczecin Dąbie Dariusz Rawicki.

Poseł na Sejm Jarosław Rzepa przedstawił nowego Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Kustosza.

Po krótkiej prezentacji nastąpiło wręczanie nominacji na członków Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego m.in. Panu Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdowi Kustoszowi, Pani Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie Barbarze Wójcik, przedstawicielom Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej: Mirosławowi Ignaszakowi i Panu Kazimierzowi Kuligowskiemu.

Wręczania nominacji na członków Wojewódzkiego Zespołu PDO w województwie zachodniopomorskim dokonali: Poseł na Sejm Jarosław Rzepa oraz Dyrektor SDOO Szczecin Dąbie Dariusz Rawicki.

W zachodniopomorskim Zespole PDO na nową kadencję 2019-2023 zostało nominowanych 38 członków.

Następnie Zespół z nowo powołanymi członkami ustalił plan doświadczeń PDO w województwie zachodniopomorskim w sezonie 2019/2020 oraz dobór odmian do doświadczeń PDO w sezonie 2019/2020 i ustalił lokalizację doświadczeń rozpoznawczych z odmianami roślin ozimych z CCA w sezonie 2019/20 w województwie zachodniopomorskim.

Na wniosek członków Zespołu PDO z doboru odmian do uprawy na terenie województwa zostały skreślone następujące odmiany:

Żyto ozime Jęczmień jary Owies jary
KWS Bintto Basic Nagus
Tur Penguin  
  Salome  
  Rubaszek  
  Podarek  
  KWS Vermont  
  Teksas  
  Eldorado  
  Dante  
  KWS Fabienne  
  Accordine  
  Esma  

Po szczegółowej analizie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie zachodniopomorskim oraz zgodnie z opinią Wojewódzkiego Zespołu PDO na Listę odmian zalecanych w roku 2020 zostały wpisane następujące odmiany:

Pszenica jara Jęczmień ozimy Owies Pszenżyto jare
Harenda RGT Planet Agent Milewo
Goplana Etoile Arden Mazur
Rusałka Pilote Komfort Mamut
Frajda Rezus Krezus Sopot
MHR Jutrzenka KWS Fantex Figaro (R)  
  Runner    

Groch siewny Łubin wąskolistny Łibin żółty Soja Bobik
Tarchalska Wars Lord Erica Fanfare
Batuta Jowisz Puma Abellina Granit
Mentor Roland     Albus
Arwena Samba     Fernando
Olimp Homer      
Astronaute        

Rzepak ozimy Rzepak jary
Hevelius Liberto
Derric Lumen
Birty Legolas
Architect Lexus
SY Florida  
DK Extract  
ES Cesario  
Tigris  
Anniston  
Kuga  
SY Alibaba  

Pszenica ozima Jęczmień ozimy Pszenżyto ozime Żyto ozime
Linus KWS Kosmos Sekret SU Arvid
Artist Jakubus Tadeus KWS Vinetto
Frisky KWS Astaire Temuco KWS Serafino
Rivero KWS Higgins Belcanto Theofano
KWS Firebird   Meloman Antonińskie
RGT Bilanz      
Bonanza      
Hybery      

Ziemniak – odmiany jadalne Ziemniak
odmiany skrobiowe
bardzo wczesne wczesne Średniowczesne, średniopóźne
 i późne
Riviera (W) Bohun Bojar Boryna
Impala Gwiazda Satina Zuzanna
Denar Ignacy Tajfun Jubilat
    Jelly Kuba (R)
    Jurek  

         (1) R – wstępna rekomendacja

         (W) – na wczesny zbiór