Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego
 Doświadczalnictwa Odmianowego

W związku z utrzymywaniem się w naszym kraju stanem epidemii COVID-19 i obowiązującymi rządowymi restrykcjami Posiedzenie całego Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego było niemożliwe.

W tym roku aby wyłonić najlepsze odmiany roślin rolniczych jako rekomendowane wszyscy członkowie Regionalnego Zespołu mieli możliwość wybrać je w sposób korespondencyjny za pomocą Ankiety, którą przygotował Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

W celu ostatecznego ustalenia Listy Odmian Zalecanych do uprawy w województwie zachodniopomorskim, w dniu 29 stycznia 2021 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Białogardzie zebrało się Prezydium Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w składzie:

Przewodniczący Zespołu – Jarosław Rzepa - poseł na Sejm IX kadencji,
I Zastępca przewodniczącego – Lech Bany,
II zastępca przewodniczącego – Magdalena Grudzińska – koordynator PDO w województwie zachodniopomorskim,
Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu – Dariusz Rawicki,
Sekretarz Zespołu – Łukasz Suliński, ZDOO Rarwino

Po szczegółowej analizie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie zachodniopomorskim oraz zgodnie z głosami wszystkich członków Wojewódzkiego Zespołu PDO na Listę odmian zalecanych w roku 2021 zostały wpisane następujące odmiany:

Lista odmian zalecanych do uprawy
na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2021

Pszenica ozima   Pszenica jara
Lp Odmiana Rok wpisania Lp Odmiana Rok wpisania
1 Artist 2016   1 Harenda 2015
2 RGT Kilimanjaro 2021   2 Jarlanka 2021
3 Venecja (R) 2021   3 KWS Sunny 2021
4 Linus 2013   4 MHR Jutrzenka 2020
5 Bonanza 2019        
6 Frisky 2020   Jęczmień jary
7 Hybery 2019   Lp Odmiana Rok wpisania
8 RGT Bilanz 2020   1 Avatar 2021
9 Opoka (R) 2021 2 RGT Planet 2019
10 KWS Donowan (R) 2021 3 Runner 2020
11 Tonnage (R) 2021   4 Etoile 2019
        5 Pilote 2020
Jęczmień ozimy   6 Rezus 2020
Lp Odmiana Rok wpisania   7 KWS Fantex 2020
1 Jakubus 2020   8 Brigitta (R) 2021
2 KWS Kosmos 2017        
3 Zenek 2021   Owies
4 KWS Astaire 2020   Lp Odmiana Rok wpisania
5 KWS Higgins 2020   1 Agent 2019
        2 Rambo (R) 2021
Pszenżyto ozime 3 Krezus 2018
Lp Odmiana Rok wpisania   4 Arden 2019
1 Belcanto 2020 5 Komfort 2019
2 Meloman 2016   6 Figaro 2020
3 Lombardo 2021   7 Refleks 2021
4 Sekret 2020        
5 Temuco 2020   Pszenżyto jare
6 Tadeus 2019 Lp Odmiana Rok wpisania
7 Dolindo (R) 2021   1 Mamut 2017
8 SU Liborius (R) 2021   2 Odys 2021
        3 Milewo 2020
Żyto ozime   4 Mazur 2020
Lp Odmiana Rok wpisania   5 Hugo 2021
1 Antonińskie 2018   6 Gucio(R) 2021
2 Dańkowskie Granat 2021        
3 KWS Binnto 2021   Groch siewny
4 KWS Serafino 2020   Lp Odmiana Rok wpisania
5 SU Performer 2021   1 Tarchalska 2020
6 KWS Vinetto 2020   2 Hubal 2021
7 KWS Trebiano 2021   3 Batuta 2017
8 KWS Berado (R) 2021   4 Mentor 2020
        5 Turnia 2021
Łubin wąskolistny   6 Arwena 2019
Lp Odmiana Rok wpisania   7 Olimp 2020
1 Tango 2021   8 Nemo 2021
2 Wars 2020
3 Koral 2021   Rzepak jary
4 Neron 2021 Lp Odmiana Rok wpisania
5 Roland 2020   1 Goliat 2021
6 Agat 2021   2 Turner 2021
7 Furman (R) 2021   3 Lumen 2017
8 Homer 2020   4 Lagonda 2021
        5 Lancia 2021
Łubin żółty 6 Legolas 2020
Lp Odmiana Rok wpisania   7 Lakritz (R) 2021
1 Lord 2020
2 Puma 2020 Ziemniak –  jadalne
        Lp Odmiany - bardzo wczesne Rok wpisania
Soja   1 Riviera (W) 2018
Lp Odmiana Rok wpisania   2 Denar 2009
1 Adessa 2021   3 Impala 2019
2 Abelina 2020   4 Impresja 2021
        5 Tonacja 2021
Rzepak ozimy        
Lp Odmiana Rok wpisania Ziemniak –  jadalne
1 Birdy 2020 Lp Odmiany - wczesne Rok wpisania
2 Derrik 2020   1 Bellarosa 2021
3 Gemini (R) 2021   2 Bohun 2019
4 Absolut 2021   3 Gwiazda 2020
5 Advokat 2021   4 Ignacy 2018
6 Angelico 2021   5 Michalina 2021
7 Anniston 2020        
8 Arkansas 2021   Ziemniak –  jadalne
9 Aspekt 2021   Lp Odmiany -Średniowczesne, średniopóźne i późne Rok wpisania
10 Astana 2021   1 Jurek 2018
11 Chopin 2021   2 Satina 2020
12 DK Expansion 2020   3 Tajfun 2019
13 DK Expiro 2021        
14 DK Extrakt 2020   Ziemniak - skrobiowe
15 Prince 2021 Lp Odmiany Rok wpisania
16 KWS Riccardo 2021   1 Boryna 2016
17 Aurelia (R) 2021   2 Jubilat 2017
18 Ambassador (R) 2021   3 Mieszko 2021
        4 Zuzanna 2018
        5 Kuras 2021
             
(W) – wczesny zbiór (R) – wstępna rekomendacja

„Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego” została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Odmiany umieszczone na „ Liście…” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie. Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian badanych w naszym województwie.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu,
 Stacja Koordynująca PDO w województwie zachodniopomorskim

Opracowała: dr inż. Magdalena Grudzińska