Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego
 Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 28 stycznia 2022 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Białogardzie odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w składzie:

 • Przewodniczący Zespołu: Jarosław Rzepa
 • Wiceprzewodniczący: Lech Bany
 • Wiceprzewodnicząca: Magdalena Grudzińska
 • Sekretarz: Łukasz Suliński

Po szczegółowej analizie nadesłanych przez Członków Zespołu propozycji, komentarzy i uwag dotyczących wpisania odmian roślin rolniczych na Listę Odmian Zalecanych na rok 2022 Prezydium Zespołu zadecydowało o wpisaniu na Listę następujących odmiany:

Lista odmian zalecanych do uprawy
na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2022

  Pszenica jara

 • Harenda
 • Jarlanka
 • Anakonda
 • Goplana
 • Frajda
 • Akcja
 • Fama
  Jęczmień jary

 • Adwokat
 • RGT Planet
 • Runner
 • Etoile
 • Pilote
 • Farmer
 • KWS Fantex
 • Brigitta
 • Ismena
 • Flair
 • RGT Ylesia
 • KWS Jessie (R)
  Owies

 • Agent
 • Rambo
 • Figaro
 • Refleks
 • Huzar
 • Panteon
  Pszenżyto jare

 • Mamut
 • Odys
 • Impetus
 • Santos
 • Hugo

  Groch siewny

 • Tarchalska
 • Hubal
 • Batuta
 • Astronaute
 • Grot
 • Arwena
 • Olimp
 • Nemo
 • Kazek
 • Mefisto
 • Sideral (R)
 • Tytan (R)
 • Ostinato (R)
  Łubin wąskolistny

 • Tango
 • Salsa
 • Koral
 • Neron
 • Agat
 • Furman
 • Jowisz
 • Bazant
 • Swing
 • Regent
  Łubin żółty

 • Lord
 • Puma
 • Mister
  Soja

 • Adessa
 • Abelina
 • Abako (R)
 • Karok (R)
 • Cerez PZO (R)
  Bobik

 • Fanfare
 • Apollo
 • Capri
 • Granit

  Rzepak ozimy

 • Birdy
 • Derrik
 • Gemini
 • Absolut
 • Advokat
 • Angelico
 • SY Ilona
 • Galileus
 • Astana
 • Prince
 • LG Areti (R)
 • LG Aviron (R)

  Pszenica ozima

 • Artist
 • RGT Kilimanjaro
 • Venecja
 • Linus
 • Bonanza
 • Frisky
 • Owacja
 • RGT Bilanz
 • Opoka
 • KWS Donowan
 • Tonnage
 • Riviero
 • Comandor
 • LG Keramik
 • SY Yukon
 • Bosporus
  Jęczmień ozimy

 • Jakubus
 • Mirabella
 • Zenek
 • Yukon
 • SU Lautine
  Pszenżyto ozime

 • Belcanto
 • Lombardo
 • Sekret
 • Temuco
 • Tadeus
 • SU Liborius
 • Medalion (R)
  Żyto ozime

 • Antonińskie
 • Dańkowskie Granat
 • Dańkowskie Turkus (R)
 • Dańkowskie Dragon (R)
 • Reflektor (R)
 • KWS Serafino
 • SU Performer
 • KWS Vinetto
 • KWS Trebiano
 • KWS Jethro
 • KWS Dolaro
 • SU Arvid
 • Piano

Ziemniak – odmiany jadalne
  Ziemniak
  odmiany
  skrobiowe


 • Jubilat
 • Mieszko
 • Kuba
 • Partner (R)
 • Zuzanna
 • Kuras
  bardzo wczesne


 • Denar (W)
 • Impala (W)
 • Impresja (W)
 • Nasturcja (R)
  wczesne


 • Bohun
 • Gwiazda
 • Ignacy
 • Michalina
  Średniowczesne,
  średniopóźne i późne


 • Jurek
 • Laskara
 • Tajfun
 • Mazur
 • Jelly
(3) – czasokres przez który poszczególne odmiany znajdują się na LOZ
(1) R – wstępna rekomendacja
(W) – na wczesny zbiór

„Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego” została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Odmiany umieszczone na „ Liście…” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje gwarancję lepszych efektów gospodarczych, niż uprawa innych odmian badanych w naszym województwie.