XXXV Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania


W dniach 08 - 10 września 2023 roku Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu uczestniczyła w kolejnej już edycji organizowanych w Barzkowicach Targów Rolnych Agro Pomerania.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony lokalnych rolników jak i osób nie związanych z rolnictwem.

Odwiedzający goście mogli zapoznać się z charakterem działania Stacji Doświadczalnej i realizowanymi przez nią zadaniami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również publikacje COBORU dotyczące odmian roślin uprawnych oraz wystawa uprawianych przez SDOO warzyw. Specjaliści udzielali odwiedzającym porad z zakresu odmianoznawstwa i uprawy roślin.zdjęcie pierwsze – przedstawiające całe stoisko sdoo – od lewej namiot, potem wystawa warzyw. Stoisko SDOO Szczecin składało się z dwóch sekcji. Jedną z nich stanowił namiot w którym można było zapoznać się z odmianami warzyw produkowanymi przez stację były to m.in. odmiany papryki czy brokuła. Obok namiotu znajdowały się ogólnodostępne publikacje  COBORU na temat badanych odmian. Drugą sekcję stanowiła wystawa pozostałych warzyw uprawianych w SDOO m.in. ziemniaków czy kapusty.
.
zdjęcie drugie – przedstawiające namiot  sodo z bliska. Goście odwiedzający stoisko mogli zapoznać się charakterystyką działania SDOO. W namiocie można było podziwiać odmiany m.in. papryki, brokułów. Obok namiotu znajdowała się mini wystawa z ogólnodostępnymi publikacjami COBORU na temat badanych odmian.
zdjęcie trzecie – przedstawiające wystawę odmian warzyw. Na tej części stoiska znajdowała się wystawa warzyw uprawianych w SDOO były to m.in. ziemniaki,marchewka czy kapusta.
.