Konferencja Metodyczna COBORU


W dniach 13-14 lutego 2024 roku w Hotelu Diune Hotel*****& Resort w Kołobrzegu odbyła się Konferencja Metodyczna COBORU, której hasłem było „Rejestracja odmian ważnym elementem porządkowania rynku nasiennego w naszym kraju”. Wzięli w niej udział kadra kierownicza i specjaliści Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego z całego kraju. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 210 osób. Dodatkowo Konferencję zaszczycili swoją obecnością m.in.: Pan Jarosław Rzepa – Poseł na Sejm RP, Pan Rafał Rosiński - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Profesor Roman Kierzek - Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu i Pan Marcin Matusiak - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne.

Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU oraz zasad, procedur i statystyk dotyczących rejestracji odmian roślin uprawnych w Polsce i Unii Europejskiej, a także planów w zakresie działalności badawczo-doświadczalnej, szkoleniowej i promocyjnej COBORU na 2024 r.

W trakcie drugiej sesji przedstawiono realizację zamierzeń remontowych i inwestycyjnych w COBORU w latach 2022-2023 r. i planów w tym zakresie na 2024 r., Przedstawiono temat związany ze stosowaniem środków ochrony roślin w doświadczalnictwie odmianowym, w tym łączne stosowanie agrochemikaliów oraz odbył się wykład dotyczący uzależnienia od Internetu.

Trzecia sesja poświęcona była omówieniu udziału COBORU w projekcie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych objętego przez PROW 2014-2020 w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka na cele paszowe”. Przedstawiono w niej również temat „Rolnictwo przyszłości” - rolnictwo precyzyjne i nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne maszyn dla rolnictwa.

W ramach konferencji zorganizowano również warsztaty tematyczne dla kadry kierowniczej oraz specjalistów prowadzących badania OWT i WGO, w tym PDO.Zdjęcie 1 (przedstawiające 4 mężczyzn stojących obok siebie)
Konferencję zaszczycił swoją obecnością m.in.: Pan Jarosław Rzepa – Poseł na Sejm RP, który po otwarciu konferencji zabrał głos.
Zdjęcie 2 (przedstawiające prof. dr hab. Henryka Bujaka)
Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU. Wykład został przeprowadzony przez Dyrektora COBORU prof. dr hab. Henryka Bujaka.
Zdjęcie 3 (przedstawiające pana mgr inż. Marcina Behnke)
Pan mgr inż. Marcin Behnke (zastępca Dyrektora COBORU ds. badawczo doświadczalnych) przedstawił  plany w zakresie działalności badawczo-doświadczalnej, szkoleniowej i promocyjnej COBORU na 2024 r.
Zdjęcie 4 (przedstawiające ludzi zgromadzonych na sali konferencyjnej)
Uczestnicy konferencji zgromadzeni na sali konferencyjnej mieli okazję uczestniczyć w  trzech sesjach tematycznych oraz warsztatach metodycznych.
Zdjęcie 5 (przedstawiające ludzi zgromadzonych na sali konferencyjnej )
Uczestnicy konferencji zgromadzeni na sali konferencyjnej mieli okazję uczestniczyć w  trzech sesjach tematycznych oraz warsztatach metodycznych.
Zdjęcie 6 (przedstawiające ludzi zgromadzonych na sali konferencyjnej )
Uczestnicy konferencji zgromadzeni na sali konferencyjnej mieli okazję uczestniczyć w  trzech sesjach tematycznych oraz warsztatach metodycznych.
Zdjęcie 7 (przedstawiające pana dr inż. Romana Kierzka) 
W trakcie drugiej sesji przedstawiono temat związany ze stosowaniem środków ochrony roślin w doświadczalnictwie odmianowym, w tym łączne stosowanie agrochemikaliów.
Zdjęcie 8 (przedstawiające mgr inż. Alicję Rutkowską – Łoś)
Pani mgr inż. Alicja Rutkowska – Łoś (Kierownik Biura Rejestracji i Ochrony Praw  do Odmian COBORU) poprowadziła wykład dotyczący zasad, procedur i statystyk dotyczących rejestracji odmian roślin uprawnych w Polsce i Unii Europejskiej.